Bruksvilkår

Bruksvilkårene for treff.no

treff.no skal være en seriøs markedspass for private, bedrifter og andre annonsører, og vi har derfor utarbeidet noen retningslinjer for å ivareta denne målsetting.

Det er ikke tillatt å annonsere for varer og / eller tjenester som er i strid med norsk lov.

Annonser skal utformes slik at de ikke virker støtende - verken overfor barn eller voksne. Dette gjelder så vel tekst som bilder.

Det er ikke tillatt å benytte annonse tjenesten som et ledd i kriminell virksomhet. Ved mistanke om misbruk av tjenesten vil annonsen(e) bli fjernet uten at annonse kostnadene refunderes. Vi forbeholder oss også rett til å politianmelde annonsøren, og ellers være politiet behjelpelig med etterforskningen.

treff.no og samarbeidspartnere er ikke ansvarlig verken for annonsenes innhold eller for de annonserte varer og tjenester. Enhver annonsør er derfor selv ansvarlig for alt som annonseres.

Forøvrig henviser vi til våre kommersielle vilkår under hver kategori.