Om Treff.no

Velkommen til treff.no
Treff.no er en åpen markedsplass for private, bedrifter og offentlige annonsører.

Vi tilbyr enkle og brukervennlige annonsetjenester, slik at dine annonser blir sett og lagt merke til.

Du kan annonsere det meste så lenge du følger våre retningslinjer:

Det er ikke tillatt å annonsere for varer og / eller tjenester som er i strid med norsk lov.

Annonsene skal utformes slik at de ikke virker støtende - verken overfor barn eller voksne. Dette gjelder så vel tekst som bilder.

Det er ikke tillatt å benytte annonse tjenesten som et ledd i kriminell virksomhet.

Ved mistanke om misbruk av tjenesten vil annonsen(e) bli fjernet uten at annonse kostnadene refunderes.

Treff.no og samarbeidspartnere er ikke ansvarlig verken for annonsenes innhold eller for de annonserte varer og tjenester. Enhver annonsør er derfor selv ansvarlig for alt som annonseres.

Forøvrig henviser vi til våre kommersielle vilkår under hver kategori.