Brukerkonto på treff.no

Gratis registrering

Det er gratis å registrere seg som bruker på treff.no

Brukerinformasjonen som du registrerer blir ikke videresolgt til andre.
Du må krysse av for at du har lest og aksepterer vilkårene for bruk av treff.no.
Alle felt som er merket med * må fylles ut.

Som brukernavn benytter vi E-post adressen din, og du må derfor ha en gyldig epost adresse før du kan opprette en brukerkonto hos oss.

Det finnes flere gratistjenester som tilbyr epost adresser, f.eks Hotmail.

Vi har foreløpig valgt å skille mellom bedrifts og privatkunder. Dersom du ønsker å opprette både privatkonto og bedriftskonto, må du ha to ulike mailadresser.

Privatkonto

Privatkonto er beregnet for privatpersoner. Det er mulig å opprette flere brukere under samme konto, men hver bruker må da ha sin egen epost adresse.

Klikk her for å opprette en Privatkonto

Firmakonto

Bedrifter registrerer seg med en firmakonto.

Dersom flere i bedriften skal benytte treff.no kan du opprette egne brukerkonti for dine ansatte.

For å opprette en bedriftskonto må du ha organisasjonsnummer klart.

Du må ha en gyldig e-post konto som vil fungere som ditt brukernavn, og du blir spurt om å velge deg et passord.

Klikk her for å opprette en Firmakonto